K-HOUSE s.r.o. nízkouhlíkové technologie

 

Název programu: Nízkouhlíkové technologie

Název projektu: Pořízení elektromobilu (K-HOUSE s.r.o.)

Žadatel: K-HOUSE s.r.o.

Termín realizace: 16.1.2020 – 31.3.2021

Způsobilé výdaje: 1 225 620 Kč

Dotace: 367 686 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, Ministerstvem průmyslu obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost 2014 – 2020 v rámci Výzvy Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita a Prioritní osy 3.

Hlavním cílem projektu je podpora konkurenceschopnosti společnosti, snížení jejích provozních nákladů, podpora růstu udržitelné dopravy a způsobu čisté dopravy prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility. Během prvních měsíců používání elektromobilu, již viditelně snížili náklady na provoz.